خیلی ساده اس... فقط کافیه پا به توپ بشی و حریف رو از میدون به در کنی؛ قول میدم بهت خوش بگزره

با هر 50 متری که دریبل کنی، یه شارژ 2000 تومنی ببر